FLIR GF346 infraröda kameror

Infraröda kameror för CO-detektering och elinspektion

FLIR GF346 infraröd kamera för gasdetekteringDen infraröda kameran FLIR GF346 detekterar och visualiserar CO (kolmonoxid) och 17 andra skadliga gaser, snabbt och på säkert avstånd, utan att anläggningens produktionsprocesser behöver avbrytas.

Utsläpp av kolmonoxid (CO) kan utgöra en allvarlig risk i stålverk och i andra branscher där CO-utsläpp måste övervakas noga. Det minsta läckage i ventilationsledningar eller rör kan ha förödande effekt. FLIRs infraröda kamera GF346 bidrar till bättre säkerhet och skyddar miljön och din infrastrukturinvestering tack vare snabb detektering av CO-utsläpp.

Den infraröda kameran FLIR GF346 kan snabbt söka av stora ytor och lokalisera läckor i realtid. Den är idealisk för övervakning av anläggningar som är svåra att nå med mätverktyg som kräver kontakt. Bokstavligen tusentals komponenter kan avsökas varje skift utan att processen behöver avbrytas. FLIR GF346 infraröda kameror ger kortare stilleståndstid för reparationer och gör att reparationerna kan kontrolleras. Och framför allt är de exceptionellt säkra, eftersom potentiellt farliga läckage kan övervakas på flera meters avstånd.