A300f SERIESFLIR A300f / FLIR A310f / FLIR A310pt

Fast installerad värmekamera för tillståndsövervakning och förebyggande av brand

FLIR A310 f kan installeras i stort sett var som helst för att övervaka kritisk utrustning och värdefulla tillgångar. Den är framtagen för att övervaka industrianläggningen och mäta temperaturskillnader och gör det möjligt att se problem innan de utvecklats till kostsamma fel vilket minskar driftstopp och ökar säkerheten för arbetarna.

FLIR A310 f är idealisk för ett flertal applikationer som kräver möjlighet till temperaturmätning som till exempel övervakning av ställverk, transformatorer, avfallsbunkrar och kolhögar.