G300ptFLIR G300pt IR-kamera för gasdetektering

Med FLIR G300pt kamera för gasdetektering kan du övervaka viktiga gasledningar eller -installationer − dygnet runt, varje dag. Du ser direkt om en farlig och kostsam gasläcka uppstår och är inte längre enbart beroende av den information du får från regelbundna inspektioner. Övervakningen kan göras på säkert avstånd, så att tekniker inte behöver skickas in på områden som kan vara farliga.