A310 exFLIR A310 ex

Fullt anpassad till ATEX-reglerna

Använd fördelarna med termisk teknik på farliga platser.

Explosiva miljöer måste skyddas från antändningskällor genom att man väljer utrustning och skyddssystem som uppfyller kraven i ATEX produktregler eller motsvarande.

FLIR A310 ex är en ATEX-kompatibel lösning med en värmekamera monterad i ett skyddshus som gör det möjligt att övervaka kritiska resurser och andra värdefulla tillgångar i explosiva miljöer. Processövervakning, kvalitetskontroll och branddetektering i miljöer med explosionsrisk är typiska tillämpningar för A310 ex.