FLIR A315 / A615

 
Informationen nedan visar på nyckelfunktioner som bidrar till FLIR A-seriekamerornas högklassiga prestanda.
 

gige
Kompatibilitet med GigE Vision™-standard  
Industrinyhet. GigE Vision är en ny standard för kameragränssnitt som använder Gigabit Ethernets kommunikationsprotokoll. GigE Vision är den första standard som möjliggör snabb bildöverföring via standardkablar även över långa avstånd. Med GigE Vision kan hårdvara och programvara från olika leverantörer samagera sömlöst över GigE-kontakter.

   
genicam
Stöd för GenICam™-protokoll
Industrinyhet. GeniCam´s mål är att tillhandahålla ett generiskt programmeringsgränssnitt för alla typer av kameror. Oavsett gränssnittsteknologi (GigE Vision, Camera Link, 1394 DCAM, etc) eller implementerade funktioner, är applikationsprogrammeringsgränssnittet (API) alltid detsamma. GenICam-protokollet för det också möjligt för tredjepartsprogramvara att användas med kameran.
   
640x480 640x480 pixlar (enbart FLIR A615)
FLIR A615 har en IR-detektor med 640x480 pixlar som gör det möjliggör en högre noggrannhet och möjlighet att se detaljer på långt avstånd.
   
high speed windw.png Höghastighets IR-windowing (enbart FLIR A615)
FLIR A615 har en höghastighets IR-windowing option.
   
Image Flow Kontroll av bildflöde
Låt en extern signal kontrollera bildflödet.
   
<45 mK Hög känslighet < 50 mK
< 50 mK temperaturkänslighet fångar även de minsta bilddetaljer och temperaturskillnader.
   
gigabit.png Inbyggd Gigabit Ethernet-kontakt 
Realtids 16-bitars bildströmning till PC.
   
lens 25 Objektiv (enbart FLIR A315)
Inbyggt 25-gradersobjektiv med motor- och autofokus. Ytterligare objektiv finns som tillbehör.

Vill du veta mer? Hitta en återförsäljare eller kontakta FLIR online!