FLIR A300 / A310

FLIR A300/A310 värmekameror är avsedda för industriell temperaturövervakning och automation där nätverksanslutning och överensstämmelse med nätverksprotokoll är ett krav.

A300 / A310 kan installeras på de flesta platser för att övervaka verksamheten. De är en idealisk lösning för att förebygga brand i anläggningen, för övervakning av cisterner och tankar eller för kontinuerlig övervakning för förebyggande underhåll.

Typiska användare är oljeraffinaderier, petrokemisk industri, kraftindustri och naturgasproducenter.